ABOUT | O MNIE

verano azul z hiszpańskiego oznacza niebieskie lato. Lato to moja ulubiona pora roku. Niebieski i wszystkie jego odcienie to mój ulubiony kolor ceramiki – mojej nowoodkrytej pasji!

Marzyłam o tworzeniu ceramiki już od dawna, a teraz to marzenie się spełnia. Moja ceramika powstaje w myślach, by potem moje palce powoli mogły tchnąć w nią życie. Tworzenie ceramiki jest dla mnie swoistą medytacją, chwilą zatrzymaną w czasie na przekór pędzącej wokół mnie rzeczywistości. Uczy mnie cierpliwości i sprawia, że chcę powtarzać jeszcze raz i jeszcze raz, by uzyskać odmienny efekt. Fascynuje mnie ta niezwykła alchemia, która dzieje się w wyniku połączenia gliny, szkliwa i ognia. I to, że za każdym razem po wyjęciu ceramiki z pieca mogę się spodziewać niezwykłej przemiany, nieraz niespodzianki .

Każda sztuka jest jedyna i niepowtarzalna, jest odzwierciedleniem mej duszy, mojej osobowości. Inspiruje mnie natura, dlatego w swoich pracach używam naturalnych materiałów, które doskonale do siebie pasują i uzupełniają się: glina, rośliny, patyki, juta. Sama stylizuję  sesje, najczęściej w plenerze i fotografuję moje prace.

verano azul in Spanish means blue summer sky. Summer is my favourite season of year. Blue color and all its shades are my favorite colors ceramics – my newfound passion!

I dreamed of creating ceramics for a long time, and now this dream comes true. My pottery is created in my mind then my fingers slowly breathe life in it. Creating pottery is for me a kind of meditation, a moment frozen in time in spite of rushing world around me. It teaches me patience and makes me want to repeat again and again to get a different effect. I’m fascinated by this extraordinary alchemy that happens in the merger of clay, glaze and fire, and it is amazing that every time after removal from the oven  you can expect an extraordinary transformation, sometimes surprises.

Each piece is unique and unrepeatable. It is a reflection of my soul, my personality. I am inspired by nature, because in my work I use natural materials that perfectly fit together and complement each other: clay, plants, sticks, jute.  I  stylize the sessions, usually outdoors and shoot photos of my work.

Verano Azul Ceramica

veranoazulceramic

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s